Ünlü Fizikçiler

 


James Maxwell(1831-1879)İskoç matematikçi ve fizikçi.Elektrik ve Manyetizmayı birleştirerek,klasik mekanikteki Newton kanunlarının benzeri rolü oynayan Maxwell denklemlerini oluşturdu. Elektromanyetik dalgaların varlığını öngördü.Kendi adıyla anılan denklemleriyle ışıgın elektromanyetik dalga olduğunu gösterdi.


Ernst Mach(1838-1916)Başta Einstein olmak üzere birçok fizikçiyi etkileyen filozof.Atomların varlığını reddedecek kadar katıksız bir pozitivist.


Joseph Thomson(1856-1940)İngiliz fizikçi.Katot ışın tübüyle elektronu buldu.Elektronun kütlesini ve yükünü hesaplayarak kendi adını taşıyan atom modelini oluşturdu


Max Planck(1858-1947)Alman fizikçi.Siyah cisim ışımasını açıkladı.Siyah cismi açıklarken ışığın maddeyle etkileşmesinin sürekli değil de kuantumlu olduğunu gösterdi.Kuantum fiziğinin isim babasıdır. 1918 yılında Nobel ödülü aldı.


Arnold Sommerfeld(1868-1951)Alman fizikçi.Bohr'un dairesel yörüngeleri yerine eliptik yörüngeleri getirdi.


Ernest Rutherford(1871-1937)Ingiliz fizikçi.Alfa,beta,gamma ışınları;yarı ömür terimlerinin isim babasıdır.Altın levha ile alfa parçacıklarının saçılmasını inceleyerek atomun çekirdekli yapısını öngördü ve kendi adını taşıyan atom modelini oluşturdu.1908 yılında Nobel ödülü aldı.


Max Born(1882-1970)Alman teorik fizikçi.Dalga fonksiyonunun komplex eşleniği ile çarpımının bulunma olasılığını verdiğini öngördü. 1954 de Bothe ile Nobel ödülü aldı.


Erwin Schrodinger(1887-1961)Avusturalyalı teorik fizikçi.1926'da kuantum mekaniğinin bağımsız bir formalizmi olan dalga mekaniğini geliştirdi.Kendi adını taşıyan denklem kuantum mekaniğinin temel denklemidir.1933'de Dirac'la birlikte Nobel ödülü aldı.(Kedisi kuantum fizikçilerinin başına büyük dertler açtı)


Louis de Broglie(1892-1987)Fransız fizikçi.Maddenin dalga ve tanecik olmak üzere iki karakterli yapıda olduğunu gösterdi.1929 yılında Nobel ödülü aldı


Albert Einstein.Şüphesiz tüm insanlar arasında en popüler olmuş fizikçidir.Özel ve Genel Görecelik kuramlarını geliştirdi.Kuantum fiziğine karşı aldığı tavırla,son klasik fizikçi olarak anılır.Fotoelektrik olaya getirdiği açıklamayla nobel ödülü aldı.

 


Wolfgang Pauli(1900-1958)Alman fizikçi.1925'de,kendi adıyla anılan dışlama ilkesini buldu.


Werner Heisenberg(1901-1976).Kuantum fiziğinin temelinde olan belirsizlik düşüncesini geliştirdi ve kuantum fiziğinin operatör formalizmini yaptı.Ölüm döşeğindeyken Tanrı yı gördüğünde ona iki soru soracagını söylemiştir:Neden görecelik ve neden tirbülans? İkincisine cevap alabileceğini sanmıyordu


Paul Adrien Maurice Dirac(1902-1984)İngiliz Teorik Fizik ve Matematikçisi.Kuantum mekaniğinin matematiksel formalizmini yaptı. Elektronun goreceli kuantum teorisini yaparak pozitronun varlığını ön gördü.1933 Nobel ödülünü Schrodinger ile beraber aldı.


John von Neumann(1903-1957)Macar matematikçi.1944'de Schrodinger'in dalga mekaniği ile Heisenberg'in matris mekaniğinin özdeş olduğunu gösterdi.


J. Robert Oppenheimer(1904-1967)Amerikan fizikçi.Dirac'in antielektron unun proton olmadığını gösterdi.Atom bombasının babası.


Pavel cerenkov(1904-1990)Sovyet fizikçi.Maddesel bir ortamda,yüksek enerjili parçacıkların oluşturduğu ve o ortamda,ışıktan daha hızlı hareket eden ışınların varlığını gösterdi.1958'de nobel ödülünü paylaştı.


Hideki Yukawa(1907-1981)Japon fizikçi.Nükleonları bir arada tutan kuvvetler üzerinde çalıştı ve mezon teorisini ortaya attı.1949'da Nobel ödülü aldı.


Lev Landau(1908-1968)Rus fizikçi.Yoğun hallerin kuantum mekaniği hakkında çalıştı.Süper akışkanlığı öngördü 1962'de Nobel ödülü aldı.Lifschitz ile,klasik olan fizik kitapları serisi oluşturdu.


Evgenni Mikhailovich Lifschitz(1915-1985)Rus fizikçi.Landau ile klasik,fizik kitapları serisini oluşturdu.Landau'nun ölümünden sonra genel görecelik denklemlerinin kozmolojik çözümleri ile ve singülariteler ile uğraştı.


David Bohm(1917-1992)Amerikan fizikçi ve filozof.Kuantum mekaniğine yaptığı "saklı değişkenler" yorumu ile tanınır.


Richard Feynmann(1918-1988)Kuantum elektrodinamiğini ve kuantum mekaniğinde,"yörünge integralleri" formalizmini geliştirdi. 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !